Seznam přijatých dětí do naší MŠ:  seznam přijatých dětí.pdf 

 

Informace k zápisu do naší mateřské školy najdete na stránkách www.zapisdomszlin.cz