Seznam přijatých dětí pro školní rok 2021/2022

 

ORGANIZACE ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 
od roku 2021/2022

od roku 2021/2022

1. Od 3.5.2021 do 13.5.2021

Příjem žádostí podaných vzdáleným způsobem

- Datovou schránkou: ID datové schránky MŠ d7kk4ps 

- E-mailem s elektronickým podpisem na : msstipa@seznam.cz

- Poštou: Mateřská škola Zlín, Mariánské nám. 141, 763 14 Zlín – Štípa

(rozhoduje datum poštovního razítka)

 

Všechny žádosti podané tímto způsobem budou obsahovat:

- Vyplněnou žádost o přijetí potvrzenou od lékařky o očkování dítěte

- Kopii rodného listu dítěte

 

2. Ve čtvrtek 13.5.2021

Osobní podání žádostí od 8:00-12:00 a 13:00-16:00

 

 

ZÁPIS DO MŠ

Datová schránka ID: d7kk4ps

 

Všechny informace k zápisu do MŠ na školní rok 2021/2022 najdete na stránkách www.zapisdomszlin.cz

 

REGISTRACE od 14. 4. 2021 do 11. 5. 2021

 

Zápis do mateřské školy se bude konat 13.5.2021 v čase 8:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00

 

Postup zápisu bude zveřejněn dle aktuální epidemiologické situace.

 

Informace Odboru školství Magistrátu města Zlína :