Tabulky rozpočtu 

NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU NA LÉTA 2021 - 2022
(v tis. Kč)

 

 

Rok 2021

Rok 2022

Výnosy celkem

6 180

6 175

příspěvek zřizovatele

765

765

provozní dotace z jiných zdrojů

4 300

4 300

zúčtování 403 do výnosů

 

 

zapojení fondů do výnosů

65

60

ostatní výnosy

1 050

1 050

Náklady celkem

6 059

6 059

osobní náklady

4 300

4 300

odpisy

59

59

ostatní náklady

1 700

1 700

 

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020

(v tis. Kč)

 

 

 

Rozpočet rok 2020

Výnosy celkem

6 150

příspěvek zřizovatele - provozní

740

příspěvek zřizovatele - účelový (s vyúčtováním)

 

provozní dotace z jiných zdrojů

4 300

zúčtování 403 do výnosů

 

zapojení fondů do výnosů

60

ostatní výnosy

1 050

Náklady celkem

6 059

osobní náklady

4 200

odpisy

59

energie

300

ostatní náklady

1 500

 

 

 

Spolupráce s institucemi

Spolupráce se základní školou – paní učitelky navštěvují zápisy dětí do prvních tříd, 1x ročně chodí předškolní děti do ZŠ na hospitační a poznávací hodiny k prvňáčkům. Jsme zváni na různé sportovní, ekologické a kulturní akce pořádané ZŠ. Konzultujeme se školou odklady školní docházky. V této oblasti spolupracujeme i s Krajskou pedagogicko-psychologickou poradnou ve Zlíně (J. A. Bati 5520 - SVIT, budova č.22)  a se Speciálně pedagogickým centrem na Lazech.


V přízemí MŠ má ordinaci dětský lékař – MUDr. Miloslav Kracík a praktický lékař MUDr. Škubal. Oba uvedení lékaři úzce spolupracují s naší MŠ – ať už v oblasti ošetření dětí při drobných úrazech nebo při preventivních prohlídkách dětí a zaměstnanců školy.

Spolupráce s ČŠI – zpravidla při návštěvách p. inspektorek v naší MŠ.

Se zřizovatelem (Magistrát města Zlína, odbor školství) spolupracujeme především v oblasti rozpočtové sféry, výkazů, větších oprav a všeho, co se týká provozu mateřské školy.