Spolupráce s institucemi

Spolupráce se základní školou – paní učitelky navštěvují zápisy dětí do prvních tříd, 1x ročně chodí předškolní děti do ZŠ na hospitační a poznávací hodiny k prvňáčkům. Jsme zváni na různé sportovní, ekologické a kulturní akce pořádané ZŠ. Konzultujeme se školou odklady školní docházky. V této oblasti spolupracujeme i s Krajskou pedagogicko-psychologickou poradnou ve Zlíně (J. A. Bati 5520 - SVIT, budova č.22)  a se Speciálně pedagogickým centrem na Lazech.


V přízemí MŠ má ordinaci dětský lékař – MUDr. Miloslav Kracík a praktický lékař MUDr. Škubal. Oba uvedení lékaři úzce spolupracují s naší MŠ – ať už v oblasti ošetření dětí při drobných úrazech nebo při preventivních prohlídkách dětí a zaměstnanců školy.

Spolupráce s ČŠI – zpravidla při návštěvách p. inspektorek v naší MŠ.

Se zřizovatelem (Magistrát města Zlína, odbor školství) spolupracujeme především v oblasti rozpočtové sféry, výkazů, větších oprav a všeho, co se týká provozu mateřské školy.