Rozpočet

Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2022 - 2023
(v tis. Kč)

 

 

Rok 2022

Rok 2023

Výnosy celkem

6 575

6 680

příspěvek zřizovatele

765

765

provozní dotace z jiných zdrojů

4 700

4 800

zúčtování 403 do výnosů

 

 

zapojení fondů do výnosů

60

65

ostatní výnosy

1 050

1 050

Náklady celkem

6 459

6 559

osobní náklady

4 500

4 600

odpisy

59

59

ostatní náklady

1 900

1 900

 

Rozpočet na rok 2021
(v tis. Kč)

 

 

 

 

Rozpočet rok 2021

Výnosy celkem

6 355

příspěvek zřizovatele - provozní

740

příspěvek zřizovatele - účelový (s vyúčtováním)

 

provozní dotace z jiných zdrojů

4 500

zúčtování 403 do výnosů

 

zapojení fondů do výnosů

65

ostatní výnosy

1 050

Náklady celkem

6 259

osobní náklady

4 400

odpisy

59

energie

300

ostatní náklady

1 500