Rozpočet

Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2023 - 2024
(v tis. Kč)

 

 

Rok 2023

Rok 2024

Výnosy celkem

6 800

7005

příspěvek zřizovatele

740

740

provozní dotace z jiných zdrojů

4 800

4 900

zúčtování 403 do výnosů

 

 

zapojení fondů do výnosů

60

65

ostatní výnosy

1 200

1 300

Náklady celkem

6 659

6 859

osobní náklady

4 600

4 700

odpisy

59

59

ostatní náklady

2 000

2 100

 

Rozpočet na rok 2022
(v tis. Kč)

 

 

 

 

Rozpočet rok 2022

Výnosy celkem

6 605

příspěvek zřizovatele - provozní

740

příspěvek zřizovatele - účelový (s vyúčtováním)

 

provozní dotace z jiných zdrojů

4 700

zúčtování 403 do výnosů

 

zapojení fondů do výnosů

65

ostatní výnosy

1 100

Náklady celkem

6 459

osobní náklady

4 500

odpisy

59

energie

300

ostatní náklady

1 600