Rozpočet

NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU NA LÉTA 2021 - 2022
(v tis. Kč)

 

 

Rok 2021

Rok 2022

Výnosy celkem

6 180

6 175

příspěvek zřizovatele

765

765

provozní dotace z jiných zdrojů

4 300

4 300

zúčtování 403 do výnosů

 

 

zapojení fondů do výnosů

65

60

ostatní výnosy

1 050

1 050

Náklady celkem

6 059

6 059

osobní náklady

4 300

4 300

odpisy

59

59

ostatní náklady

1 700

1 700

 

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020

(v tis. Kč)

 

 

 

Rozpočet rok 2020

Výnosy celkem

6 150

příspěvek zřizovatele - provozní

740

příspěvek zřizovatele - účelový (s vyúčtováním)

 

provozní dotace z jiných zdrojů

4 300

zúčtování 403 do výnosů

 

zapojení fondů do výnosů

60

ostatní výnosy

1 050

Náklady celkem

6 059

osobní náklady

4 200

odpisy

59

energie

300

ostatní náklady

1 500