Rozpočet

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2024 - 2025
(v tis. Kč)

 

 

Rok 2024

Rok 2025

Výnosy celkem

7 108

7 313

příspěvek zřizovatele

848

848

provozní dotace z jiných zdrojů

4 900

5 000

zúčtování 403 do výnosů

 

 

zapojení fondů do výnosů

60

65

ostatní výnosy

1 300

1 400

Náklady celkem

6 959

7 159

osobní náklady

4 800

4 900

odpisy

59

59

ostatní náklady

2 100

2 200

 

Návrh rozpočtu na rok 2023
(v tis. Kč)

 

 

 

Rozpočet rok 2023

Výnosy celkem

6 908

příspěvek zřizovatele - provozní

848

příspěvek zřizovatele - účelový (s vyúčtováním)

 

provozní dotace z jiných zdrojů

4 800

zúčtování 403 do výnosů

 

zapojení fondů do výnosů

60

ostatní výnosy

1 200

Náklady celkem

6 759

osobní náklady

4 600

odpisy

59

energie

400

ostatní náklady

1 700

 

 

Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2024 - 202
(v tis. Kč)

 

 

Rok 2023

Rok 2024

Výnosy celkem

6 800

7005

příspěvek zřizovatele

740

740

provozní dotace z jiných zdrojů

4 800

4 900

zúčtování 403 do výnosů

 

 

zapojení fondů do výnosů

60

65

ostatní výnosy

1 200

1 300

Náklady celkem

6 659

6 859

osobní náklady

4 600

4 700

odpisy

59

59

ostatní náklady

2 000

2 100

 

Rozpočet na rok 2022
(v tis. Kč)

 

 

 

 

Rozpočet rok 2022

Výnosy celkem

6 605

příspěvek zřizovatele - provozní

740

příspěvek zřizovatele - účelový (s vyúčtováním)

 

provozní dotace z jiných zdrojů

4 700

zúčtování 403 do výnosů

 

zapojení fondů do výnosů

65

ostatní výnosy

1 100

Náklady celkem

6 459

osobní náklady

4 500

odpisy

59

energie

300

ostatní náklady

1 600