Rozpočet

Střednědobý výhled na léta 2024 - 2025
(v tis. Kč)

 

 

Rok 2024

Rok 2025

Výnosy celkem

7 108

7 313

příspěvek zřizovatele

848

848

provozní dotace z jiných zdrojů

4 900

5 000

zúčtování 403 do výnosů

 

 

zapojení fondů do výnosů

60

65

ostatní výnosy

1 300

1 400

Náklady celkem

6 959

7 159

osobní náklady

4 800

4 900

odpisy

59

59

ostatní náklady

2 100

2 200

 

Rozpočet na rok 2023
(v tis. Kč)

 

 

 

Rozpočet rok 2023

Výnosy celkem

6 908

příspěvek zřizovatele - provozní

848

příspěvek zřizovatele - účelový (s vyúčtováním)

 

provozní dotace z jiných zdrojů

4 800

zúčtování 403 do výnosů

 

zapojení fondů do výnosů

60

ostatní výnosy

1 200

Náklady celkem

6 759

osobní náklady

4 600

odpisy

59

energie

400

ostatní náklady

1 700