Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Provoz > Provoz školky a režim dne

Provoz školky a režim dne

Provoz školky

Je zajištěn od 6:15 do 16:15 hodin.

Kapacita MŠ je stanovena na 91 dětí.

MŠ má 4 třídy s tímto rozdělením:

  1. třída - Veverky, děti 4-6 leté (25 dětí)
  2. třída - Motýlci, děti 4-6 leté (25 dětí)
  3. třída - Pejsci, děti 3 - 4 leté (21 dětí)
  4. třída - Andílci, děti 3 leté (20 dětí)

Příchod do školky: 6:15 - 7:30 hodin, nejpozději však do 8:00.

V 8:10 hodin se vstup do prostor MŠ uzamyká. Rodičům je umožněno po předchozí domluvě s třídní učitelkou přivést dítě i v jinou dobu. Rodič nebo jím pověřená osoba přivede dítě převlečené do své třídy, osobně předá paní učitelce a v případě potřeby nahlásí zdravotní stav dítěte (drobný domácí úraz, očkování, bodnutí hmyzem, nevolnost předešlý den, ...). Dítě musí být bez teploty, silného nachlazení, infekční nemoci nebo jiných zdravotních problémů. Učitelka přebírá odpovědnost za dítě po jeho převzetí od rodiče nebo jím pověřeného zástupce. Do MŠ patří jen zdravé děti, proto má paní učitelka právo  v zájmu zachování zdraví ostatních dětí nepřijmout do MŠ děti nemocné.

Vyzvedávání dětí z MŠ

  • 12:00 - 12:30 hodin - děti, které přišly jen na dopolední pobyt
  • 14:30 - 16:15 hodin - děti, které přišly na celodenní pobyt

Dět vyzvedává rodič nebo jím pověřená osoba. Vyzvedává-li dítě jiná osoba, musí rodiče nebo zákonný zástupce tuto skutečnost nahlásit třídní učitelce. Tato osoba musí být způsobilá k danému úkonu a zcela přebírá zodpovědnost za dítě.

Vstup do MŠ - otevírání pouze prostřednictvím čipů

Čipy fungují :   

  • 6:15 -  8:10
  • 11:50 - 12:30
  • 14:15 - 16:15

Prosím, dodržujte čas!

Režim dne v MŠ

 6:15 - 10:00 hry a činnosti podle volby dětí, práce ve skupinách, cvičení, stolování, řízené činnosti
10:00 - 11:30 pobyt dětí venku, v případě nepříznivého počasí volné činnosti
11:30 - 12:15 hygiena, oběd, příprava na odpočinek
12:15 - 14:00 odpočinek
14:00 - 14:30 vstávání, hygiena, svačina, zájmové aktivity dětí
15:00 - 16:15 hry, volné činnosti

Rozvrh stolování 

7:30 - 8:00 svačina (průběžně, jak děti přichází)
9:45 ovocná přesnídávka
11:40 oběd
14:15 odpolední svačina

Pitný režim je zajištěn. Děti mají v průběhu celého dne možnost napít se. Každé dítě má svůj hrníček ve třídě, konvice s čajem jsou průběžně doplňovány.