Praktické informace

Provoz školky

je zajištěn od 6:15 do 16:15 hodin.

Kapacita MŠ je stanovena na 91 dětí.

MŠ má 4 třídy s tímto rozdělením:

 1. třída - veverky, děti 4-6 leté (25 dětí)
 2. třída - motýlci, děti 4-6 leté (25 dětí)
 3. třída - pejsci, děti 3 - 4 leté (21 dětí)
 4. třída - berušky, děti 3 leté (20 dětí)
   

Příchod do školky: 6.15 - 7.30 hodin, nejpozději však do 8.00.

V 8.10 hodin se vstup do prostor MŠ uzamyká. Rodičům je umožněno po předchozí domluvě s třídní učitelkou přivést dítě i v jinou dobu. Rodič nebo jím pověřená osoba přivede dítě převlečené do své třídy, osobně předá paní učitelce a v případě potřeby nahlásí zdravotní stav dítěte (drobný domácí úraz, očkování, bodnutí hmyzem, nevolnost předešlý den, ...). Dítě musí být bez teploty, silného nachlazení, infekční nemoci nebo jiných zdravotních problémů. Učitelka přebírá odpvědnost za dítě po jeho převzetí od rodiče nebo jím pověřeného zástupceDo MŠ patří jen zdravé děti, proto má paní učitelka právo  v zájmu zachování zdraví ostatních dětí nepřijmout do MŠ děti nemocné.
 

Vyzvedávání dětí z MŠ

 • 12:00 - 12:30 hodin - děti, které přišly jen na dopolední pobyt
 • 14:30 - 16:15 hodin - děti, které přišly na celodenní pobyt

Dět vyzvedává rodič nebo jím pověřená osoba. Vyzvedává-li dítě jiná osoba, musí rodiče nebo zákonný zástupce tuto skutečnost nahlásit třídní učitelce. Tato osoba musí být způsobilá k danému úkonu a zcela přebírá zodpovědnost za dítě.
 

Vstup do MŠ - otevírání pouze prostřednictvím čipů

Čipy fungují :   
 
  6.15 -  8.10
11.50 - 12.30
14.15 - 16.15

 PROSÍM DODRŽUJTE ČAS!
 

Čipy fungují :   
 
6.15 -  8.10
11.50 - 12.30
14.15 - 16.15

Režim dne v MŠ

 6:15 - 10:00 hry a činnosti podle volby dětí, práce ve skupinách, cvičení, stolování, řízené činnosti
10:00 - 11:30 pobyt dětí venku, v případě nepříznivého počasí volné činnosti
11:30 - 12:15 hygiena, oběd, příprava na odpočinek
12:15 - 14:00 odpočinek
14:00 - 14:30

vstávání, hygiena, svačina, zájmové aktivity dětí

15:00 - 16:15 hry, volné činnosti

 

 

 

 


  
 

Rozvrh stolování 

7:30 - 8:00 svačina (průběžně, jak děti přichází)
9:45 ovocná přesnídávka
11:40 oběd
14:15 odpolední svačina

Pitný režim je zajištěn. Děti mají v průběhu celého dne možnost napít se. Každé dítě má svůj hrníček ve třídě, konvice s čajem jsou průběžně doplňovány.
 

Šatna, umývárna, lehárna

Dětské šatny se nachází v přízemí MŠ. Každé dítě má svoji skříňku, kterou má označenu svojí značkou. Zde si dítě ukládá svůj oděv, má možnost mít ve skříňce náhradní oděv na pobyt venku, náhradní oděv na převlečení v případě, že se potřísní (prádlo, punčocháče,...).

Umývárna a WC - dítě má svůj ručník pověšený na své značce.

Lehárna - 2 stabilní lehárny umožňují, aby mělo dítě po celou dobu pobytu v MŠ své lehátko i lůžkoviny.
 

Oblečení dětí

Do třídy:
- přezůvky / pevná obuv /
- lehké oblečení / hrací kalhoty, tričko, děvčátka sukýnka,……/
- pyžamko
- náhradní oblečení / tričko, ponožky tepláky, punčocháče, spodní prádlo /

Oblečení k pobytu venku:

- tepláky, mikina, bunda, pláštěnka
- pevná obuv do písku, gumáky
- čepice, kšiltovka / dle ročního období nebo počasí 

Všechny věci dětem  podepište, aby nemohlo dojít k záměně!

Hygienické potřeby:

- 1x kapesníky v krabičce / předejte paní učitelce na třídě
- balíček papírových kapesníků nechejte dětem ve skříňce
 

Omlouvání nepřítomnosti dětí

Způsob omlouvání:

 • telefonicky (tel:577 914 266, mob:777 759 575) - nejpozději do 7:30 hod daného dne nepřítomnosti
 • osobně paní učitelce
  • předem známá nepřítomost: kdykoli v předchozích dnech
  • akutní nepřítomnost: nejpozději do 7:30 hod daného dne
    

Stravné 

Dětem podáváme plnohodnotně vyváženou a pestrou stravu včetně podávání dostatečného množství čerstvého ovoce a zeleniny. Pitný režim po celý den je samozřejmostí. Děti mají svoje hrníčky a mohou se samy kdykoliv napít.
 

Vážení rodiče, s odvoláním na Vyhlášku 107/2005 Sb. o nákladech na školní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích ve znění pozdějších předpisů se s platností od 1. 1. 2023 zvyšuje platba za stravné o 6,- Kč na den.

Důvodem jsou zvýšené finanční náklady na potraviny.

Prosím zkontrolujte si finanční limit inkasa, aby platba za školné i stravné měsíčně prošla.

Strávníci 3-6 let:

 • Polodenní stravování: 37,- Kč/den

- přesnídávka 10,- Kč

- oběd 27,- Kč

- nápoj v ceně

 • Celodenní stravování: 46,- Kč/den

- přesnídávka 10,- Kč

- oběd 27,- Kč

- svačina 9,- Kč


Strávníci 7 let: (dovršení 7 let do 31.8. v daném školním roce,  týká se dětí, které mají odklad školní docházky )

 • Polodenní stravování: 41,- Kč/den

- přesnídávka 12,- Kč
- oběd 29,- Kč

 • Celodenní stravování: 51,- Kč/den

- přesnídávka 12,- Kč
- oběd 29,- Kč
- svačina 10,- Kč
 

Školné na školní rok 2021/2022: 

520,- Kč (měsíčně)

 

Výši školného určuje ředitelka MŠ, která je povinna řídit se školským zákonem č.561/2004 Sb.
 
Stravné a školné se platí buď bezhotovostně inkasním převodem na účet MŠ – 1422857359/0800 a to vždy do 15. dne následujícího měsíce, nebo hotově  předem v určený den přímo u vedoucí ŠJ – nástěnka ve vestibulu.

Při nástupu do MŠ 1. 9. 2020 prosím o  vyplněnou přihláška ke stravován í,  při platbě inkasem vyplněný souhlas s inkasem - obojí si prosím vytiskněte zde.
 

Ostatní

 •         Rodiče jsou povinni nahlásit změny osobních dat dítěte – telefonní čísla, zdravotní pojišťovnu, bydliště…….
 •         Každý rodič má právo být informován o prospívání svého dítěte – informace podává třídní učitelka.
 •         Ředitelka školy může ukončit docházku dítěte do MŠ po písemném upozornění.