Praktické informace

Provoz školky

je zajištěn od 6:15 do 16:15 hodin.

Kapacita MŠ je stanovena na 91 dětí.

 

MŠ má 4 třídy s tímto rozdělením:

 1. třída - veverky, děti 4-6 leté (25 dětí)
 2. třída - motýlci, děti 4-6 leté (25 dětí)
 3. třída - pejsci, děti 3 - 4 leté (21 dětí)
 4. třída - berušky, děti 3 leté (20 dětí)

 

Příchod do školky: 6.15 - 8.00 hod

Rodičům je umožněno po předchozí domluvě s třídní učitelkou přivést dítě i v jinou dobu. Rodič nebo jím pověřená osoba přivede dítě převlečené do své třídy, osobně předá paní učitelce a v případě potřeby nahlásí zdravotní stav dítěte (drobný domácí úraz, očkování, bodnutí hmyzem, nevolnost předešlý den, ...). Dítě musí být bez teploty, silného nachlazení, infekční nemoci nebo jiných zdravotních problémů. Učitelka přebírá odpvědnost za dítě po jeho převzetí od rodiče nebo jím pověřeného zástupce.

 

Vyzvedávání dětí z MŠ

 • 12:00 - 12:30 hodin - děti, které přišly jen na dopolední pobyt
 • 14:30 - 16:15 hodin - děti, které přišly na celodenní pobyt

Dět vyzvedává rodič nebo jím pověřená osoba.

Vstup do MŠ - otevírání pouze prostřednictvím čipů

Čipy fungují :   
 
  6.15 -  8.10
11.50 - 12.30
14.15 - 16.15
 
Čipy fungují :   
 
6.15 -  8.10
11.50 - 12.30
14.15 - 16.15

Režim dne v MŠ

 6:15 - 10:00 hry a činnosti podle volby dětí, práce ve skupinách, cvičení, stolování, řízené činnosti
10:00 - 11:30 pobyt dětí venku, v případě nepříznivého počasí volné činnosti
11:30 - 12:15 hygiena, oběd, příprava na odpočinek
12:15 - 14:00 odpočinek
14:00 - 14:30

vstávání, hygiena, svačina, zájmové aktivity dětí

15:00 - 16:15 hry, volné činnosti

 

 

 

 

  

 

Rozvrh stolování 

7:30 - 8:00 svačina (průběžně, jak děti přichází)
9:45 ovocná přesnídávka
11:40 oběd
14:15 odpolední svačina

Pitný režim je zajištěn. Děti mají v průběhu celého dne možnost napít se. Každé dítě má svůj hrníček ve třídě, konvice s čajem jsou průběžně doplňovány.

 

Šatna, umývárna, lehárna

Dětské šatny se nachází v přízemí MŠ. Každé dítě má svoji skříňku, kterou má označenu svojí značkou. Zde si dítě ukládá svůj oděv, má možnost mít ve skříňce náhradní oděv na pobyt venku, náhradní oděv na převlečení v případě, že se potřísní (prádlo, punčocháče,...).

Umývárna a WC - dítě má svůj ručník pověšený na své značce.

Lehárna - 2 stabilní lehárny umožňují, aby mělo dítě po celou dobu pobytu v MŠ své lehátko i lůžkoviny.

 

Oblečení dětí

Děti musí přijít do MŠ vhodně oblečené a obuté. Přezůvky (podepsané) musí mít pevnou patu. V MŠ je vhodné mít: pohodlný domácí oděv, na spaní pyžamo (podepsané). Na pobyt venku je vhodné mít starší teplákovou soupravu a starší obuv. Rodiče přizpůsobí oblečení aktuálnímu stavu počasí.

Vhodné jsou papírové kapesníky, které má každé dítě ve své krabičce ve třídě.

 

Omlouvání nepřítomnosti dětí

Způsob omlouvání:

 • telefonicky (tel:577 914 266, mob:777 759 575) - nejpozději do 7:30 hod daného dne nepřítomnosti
 • osobně paní učitelce
  • předem známá nepřítomost: kdykoli v předchozích dnech
  • akutní nepřítomnost: nejpozději do 7:30 hod daného dne

 

Stravné od 1.9.2017

Podle nové vyhlášky o školním stravování platné od 1.9.2017 se mění cena stravného takto: 

 

Strávníci 3-6 let:

 • Polodenní stravování: 31,- Kč/den

- přesnídávka 7,- Kč

- oběd 24,- Kč

- nápoj v ceně

 • Celodenní stravování: 37,- Kč/den

- přesnídávka 7,- Kč

- oběd 24,- Kč

- svačina 6,- Kč


Strávníci 7 let: ( týká se dětí, které mají odklad školní docházky )

 • Polodenní stravování: 34,- Kč/den

- přesnídávka 9,- Kč
- oběd 25,- Kč

 • Celodenní stravování: 40,- Kč/den

- přesnídávka 9,- Kč
- oběd 25,- Kč
- svačina 6,- Kč

 

V ceně stravného je celodenně zajištěn pitný režim.

 

Školné na školní rok 2019/2020

480,- Kč (měsíčně)