Povinné informace

Povinné informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k  informacím ve znění pozdějších předpisů 

1. Název

                   Mateřská škola Zlín, Mariánské nám. 141, příspěvková organizace

                   Sídlo: Mariánské nám. 141, 763 14 Zlín – Štípa

                   IČ: 71007008

                   RED IZO: 600113523

                   Zřizovatel: Statutární město Zlín

                   Provozní doba MŠ: pondělí – pátek,   6.15 – 16.15

                   Ředitelka a statutární zástupce: Luďka Marcaníková

                   Internetové stránky: www.msstipa.cz

 

2. Důvod a způsob založení

                   Mateřská škola byla zřízena dne 1.1.2003 jako příspěvková organizace na základě

                   Usnesení Zastupitelstva města Zlína ze dne 26.9.2002 č.6/31Z/2002

 

3. Organizační struktura

                    Pedagogičtí zaměstnanci: ředitelka a 7 učitelek

                    Nepedagogičtí zaměstnanci: účetní, vedoucí školní jídelny, školní asistent,

                    školnice, uklízečka, 2 kuchařky, topič

 

4. Kontaktní údaje

                    Telefon: 577 914 266

                     Mobil: 777 759 575

                     E-mail: msstipa@seznam.cz

 

5. Bankovní spojení:

                     1422857359/0800

 

6. IČ:

                    71007008

 

7.DIČ

                    Mateřská škola není plátcem DPH

 

8. Dokumenty a rozpočet školy

                              Školní řád, Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

                              Platby MŠ: úplata za předškolní vzdělávání, úplata za stravování

                              Rozpočet školy: zveřejněn na www.msstipa.cz

 

9. Žádosti o informace 

                               Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k

                               informacím, se podávají tímto způsobem:  

  • osobně v kanceláři MŠ
  • písemně poštou nebo e-mailem
  • telefonicky     

 

10. Příjem žádostí a další podání

                               - osobně

                               - telefonicky

                               - e-mailem

 

11. Opravné prostředky

                                 - konzultací

                                 - osobně

 

12. Formuláře

                                 Není dán

 

13. Popisy postupů

                                  ------------

14. Předpisy

                                   www.msmt.cz/dokumenty

15. Úhrady za poskytované

 

                                  -----------

16. Licenční smlouvy

                                  ------------

17. Výroční zpráva

                                   Neobdrželi jsme žádnou žádost dle zákona č. 106/1999 Sb.