Organizace školního roku 2020/2021

 

Zahájení školního roku: 1.9.2020
Jarní prázdniny: 8.3. 2021 – 14.3.2021
Zápis do první třídy ZŠ: 9.4.2021
Hlavní prázdniny (pro školní rok 2020/2021) :
 
26. 07. 2021 – 29. 08. 2021

Přehled provozu mateřských škol
v měsících červenci a srpnu 2021.