Zápis ukrajinských dětí

16.05.2022 08:01

Z  Á  P  I  S

ukrajinských dětí k předškolnímu vzdělávání
do mateřských škol,
které jsou zřizovány statutárním městem Zlínem
pro školní rok 2022 – 2023

 

se koná v příslušných mateřských školách
2. ČERVNA 2022 OD 13:00 DO 15:00 HODIN