OTEVŘENÍ MŠ 18.5.2020

11.05.2020 15:49

Seznamte se prosím s podrobnými opatřeními.

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka čestné prohlášení.

DO ČTVRTKU 14.5.2020 NAHLASTE, ZDA BUDE VAŠE DÍTĚ MŠ NAVŠTĚVOVAT ( DOPOLEDNE – CELÝ DEN – NEBUDE)