Informace o znovuotevření MŠ

08.04.2021 20:01

Vážení rodiče,

ve Zlínském kraji se bude postupovat ve stejném režimu jako v ostatních částech ČR, tedy podle platných Mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví a pokynů MŠMT ČR a naše MŠ se otevírá 12.4.2021 pro předškolní děti (nar. do 31. 8. 2015) a zaměstnance IZS.

Přeji pěkný den.

 

Marcaníková Luďka

Mateřská škola Zlín

Mariánské nám. 141

příspěvková organizace

763 14 Zlín – Štípa

tel. 577 914 266

mobil: 777 759 575

 

OTEVŘENÍ MŠ

 

Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a v souladu s manuálem "Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19" zpracovaný ke dni 6. 4. 2021 dochází k částečnému obnovení provozu mateřských škol

12.4.2021

 

V první fázi se týká:

1. dětí plnících povinné předškolní vzdělávání

- tzn. dětí, které k 31. 8. 2020 dosáhly věku 5-ti let ( předškoláci )

 

2. dětí zákonných zástupců pracujících v IZS

· zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

· pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá,

· pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

· zaměstnanci bezpečnostních sborů,

· příslušníci ozbrojených sil,

· zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

· zaměstnanci uvedení v paragrafu 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

· zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

· zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

· zaměstnanci Finanční správy České republiky.

 

- zákonní zástupci jsou povinni doložit škole potvrzení od zaměstnavatele a nahlásí svůj zájem o docházku do školy telefonicky nebo e-mailem do pátku 9.4.2021

 

ORGANIZACE PROVOZU

 

TESTOVÁNÍ DĚTÍ - dvakrát týdně formou neinvazivních testů z kraje nosní dutiny, zpravidla v pondělí a ve čtvrtek nebo první den nástupu dítěte v daném týdnu. Předpokládaná doba pro testování dítěte je přibližně 15 minut. Doba se však může změnit při aktuálně vyšším počtu testovaných dětí. Při provádění odběru je přítomen zákonný zástupce, následně na výsledek testu počká v určeném prostoru. Rodiče prosíme, ať se řídí pokyny zaměstnanců školy. Do školy může nastoupit pouze dítě s negativním testem.

 

ROUŠKY - nejsou vyžadovány při pobytu dětí v mateřské škole.

 

TŘÍDY - v souladu s opatřeními budou děti rozděleny do tříd maximálně po 15