Kontakt

Mateřská škola Zlín, Mariánské nám. 141,
příspěvková organizace

763 14 Zlín - Štípa

 

IČO: 71007008
IZO:     103279661

Zřizovatel:                        Statutární město Zlín
Ředitelka a statut.zást.:    Marcaníková Luďka

 

tel.:    577 914 266

mob.: 777 759 575

e-mail: msstipa@seznam.cz

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: 

Mgr. Hana Johnová: hana.johnova@sms-sluzby.cz, mob: 777 314 148