2. sklízíme plody podzimu

V přírodě nastávají změny. Podzim se obléká do barevných šatů a ukazuje se nám v nevšední kráse. Budeme si všímat proměn kolem nás. Nabízí se nám celá řada možností využít výtvarných, pracovních, hudebních, dramatických a pohybových činností. Naučíme se, jak je důležité pro naše zdraví konzumovat ovoce a zeleninu, kterou právě na podzim sklízíme. Poznáme, jak které ovoce a zelenina voní, chutná, jakou má barvu, jak se sklízí a kdo všechno z ní má užitek. Děti se seznámí se životem zvířat a ptáků na podzim. Vycházky do lesa nám umožní poznat lesní plody, které jsou důležité pro přežití zvířátek v zimě, zjistí, kteří ptáci odlétají do teplých krajin a proč. Školní zahrada nám nabídne rozvíjet naše zdraví pohybem a pobytem na čerstvém vzduchu.

Podtémata:

  • PLODY BABÍHO LÉTA ( šípek, jeřabina, kaštan, žalud )
  • NA POLI ( sklizeň, polní práce )
  • NA ZAHRADĚ ( ovoce, zelenina )
  • V LESE
  • ODLET PTÁKŮ