1. kdo všechno přišel do školy

Hlavním cílem začátku školního roku je, aby se nově příchozí děti adaptovaly na nové prostředí mateřské školy, poznaly nové kamarády.

Budeme se postupně seznamovat a vzájemně se poznávat, naučíme se jména kamarádů, začleníme se do kolektivu. Připravíme dětem milou atmosféru ve třídě, aby se do mateřské školy těšily. Budeme prožívat společné zážitky, poznávat prostředí mateřské školy a jeho okolí. Nastolíme třídní pravidla a budeme je dodržovat. Vše, co děláme, děláme sobě i jiným pro radost.

Podtémata

  • NAŠE NOVÁ TŘÍDA

  • MÁM NOVÉ KAMARÁDY

  • TADY JSEM DOMA

  • MOJE RODINA